Nasi specjaliści

Zdjęcie:

mgr inż. Andrzej Lempart

Prezes ZarząduZdjęcie:

Marta Lempart

Prokurentka

Zdjęcie:

mgr inż. Daniel Zarzycki

Project Manager Kierownik budowy

Zdjęcie:

mgr inż. Aleksander Wędzina

Kierownik budowy

Zdjęcie:

mgr inż. Aleksandra Wojtkowiak

Inżynier budowy

Strona: 1 | 2 | 3 |