Budynki przemysłowe

Wykonanie żelbetowego kosza zasypowego na zboże, Browar w Braniewie

Inwestor: Browar Namysłów Sp. z o.o.

Lokalizacja: ul. Morska 4, 14-500 Braniewo

Zakres prac: Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego zasypu ciśnieniowego, wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego, zabezpieczającego przed naporem wody gruntowej, przebudowa instalacji sanitarnych znajdujących się w obrębie wykopu, wykonanie żelbetowego kosza zasypowego przystosowanego do prowadzenia na nim ciężkiego ruchu kołowego, w technologii betonu wodoszczelnego, wykonanie robót brukarskich polegających na poszerzeniu istniejącej jezdni

Termin realizacji: 06-07.2014 r.

Projekt: ART Budownictwo Sp. z o.o.

Zdjęcie: Wykonanie żelbetowego kosza zasypowego na zboże, Browar w Braniewie

Zdjęcie: Wykonanie żelbetowego kosza zasypowego na zboże, Browar w Braniewie

Powrót do: Budynki przemysłowe