Budynki usługowe

Budynek mieszkalno - usługowy

Inwestor:

"Społem" PSS Południe 

Lokalizacja:

ul. Wełniana 31,  54-059 Wrocław

Zakres prac:

Generalne wykonawstwo

Termin realizacji:

09.2011-02.2012 r.

Projekt:

Araco Sp. c.

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Zdjęcie: Budynek mieszkalno - usługowy

Powrót do: Budynki usługowe